Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dla pomysłodawców

Podstawowe informacje


Proces pozyskiwania kapitału zewnętrznego na rozwój spółki jest na ogół czasochłonny, wymaga bardzo precyzyjnego przygotowania i zawsze obarczony jest ryzykiem niepowodzenia.

Krok pierwszy - analiza pomysłu
Nie każdy start-up czy też zespół pomysłodawców ma szansę uzyskać finansowanie od prywatnego inwestora. Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów niezbędnych do złożenia aplikacji dokonaj oceny swojego pomysłu według następujących kryteriów:

  • Czy zespół zarządzający składa się z osób o uzupełniających się kompetencjach (technicznych, sprzedażowych i marketingowych oraz finansowych) posiadających doświadczenie branżowe? Czy lider jest nastawiony na wyniki i czy wykazuje determinację w dążeniu do celu i przezwyciężaniu trudności?
  • Czy członkowie zespołu zarządzającego mogą wykazać się sukcesami w realizacji innych projektów, najlepiej w branży zbliżonej do tej, w której chcą działać?
  • Czy zespół zarządzający ma aktualną wiedzę o rynku, na którym planuje działać i rzeczywistych potrzebach użytkowników?
  • Czy pomysł ma istotną przewagę konkurencyjną wobec innych graczy rynkowych? Czy firma ma strategię utrzymania tej przewagi w przyszłości?
  • Czy stworzony został prototyp technologii/produktu, który miałby być wprowadzany na rynek? Czy sprawdzono zainteresowanie rynku (potencjalnych klientów) nową usługą, jaką zamierza świadczyć firma?
  • Czy dostępny jest dobrze przemyślany, napisany zgodnie z regułami sztuki biznesplan wraz z modelem finansowym?

Zalecamy także przedyskutowanie pomysłu i strategii jego rozwoju z doświadczonymi i nie związanymi emocjonalnie z firmą osobami. Jeżeli odpowiedź na większość z pytań jest pozytywna - przedsięwzięcie ma duże szanse uzyskać finansowanie od Aniołów Biznesu.

Krok drugi - przygotowanie projektu
Jeżeli wstępna analiza pokazuje, że przedsięwzięcie spełnia kryteria i może być atrakcyjne dla zewnętrznych inwestorów, należy sformułować ciekawy, przekonujący biznesplan. Stworzenie takiego dokumentu wymaga czasu i energii, jest on jednak niezbędny przy poszukiwaniu finansowania. Szereg składanych propozycji jest bowiem opracowaniami promocyjnymi, pełnymi wizji. Często są one niemożliwe do zrealizowania lub zawierają zbyt optymistyczne prognozy rozwoju. Konieczne jest zatem uzupełnienie opisu pomysłu rzetelnymi danymi finansowymi, opartymi na faktach. Inwestorzy cenią szczegółowe (miesięczne, kwartalne) projekcje wyników finansowych, dotyczące co najmniej roku działalności przedsięwzięcia. Nie należy pomijać informacji o charakterze jakościowym, które uwiarygadniają przyjęte założenia.

Krok trzeci - zgłoszenie projektu
Zgłoś swój projekt przez stronę www.lba.pl lub bezpośrednio na adres mailowy info@lba.pl. Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem LBA.

Krok czwarty - ocena projektu#333300
Po przesłaniu projektu do LBA przechodzi on wewnętrzny proces oceny. Przesłanemu projektowi gwarantujemy poufność, zgodnie z Regulaminem. Szczególną uwagę zwracamy na koncepcję przedsięwzięcia, kompetencje kadry zarządzającej i spodziewane wyniki finansowe. Jeżeli złożony projekt przejdzie pozytywnie proces weryfikacji i oceny, nasi konsultanci skontaktują się w celu uzupełnienia informacji zawartych w zgłoszeniu. Jak wspominaliśmy, inwestorzy dużą wagę przywiązują do prognozowanych wyników finansowych. Zatem sporządzenie modelu finansowego nie tylko dobrze świadczy o przedsiębiorcy, ale pozwala również określić zapotrzebowanie na kapitał oraz dokonać wstępnej wyceny firmy. Szczegółowe informacje na temat przebiegu oceny projektu znajdziesz w publikacji: Proces inwestycyjny: Wstępna selekcja projektów.

Krok piąty - spotkanie
Autorzy najciekawszych projektów zapraszani są na spotkanie z przedstawicielami LBA. W trakcie spotkania dokonujemy kompleksowej analizy i oceny przedsięwzięcia, uwzględniającej wszystkie aspekty realizacji projektu i funkcjonowania spółki na rynku. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi przedsiębiorcami. Najlepszym proponujemy podpisanie umowy z LBA przewidującej np. prezentację projektu przed inwestorami.

Krok szósty - prezentacja projektu przed inwestorami
Przedsiębiorcy, których projekty otrzymały pozytywną ocenę LBA zapraszani są na jedno z cyklicznych spotkań z inwestorami (LBA Investors' Day) w celu prezentacji przedsięwzięcia na forum. Przedsiębiorca uzyskuje przy tym możliwość konsultacji treści prezentacji z ekspertami LBA.

Krok siódmy - spotkanie z inwestorem i umowa inwestycyjna
Jeśli któryś z inwestorów wyrazi zainteresowanie przedstawionym projektem, LBA doprowadza do spotkania pomysłodawcy z inwestorem. Zasadniczo w tym miejscu nasza rola się kończy, a zdobycie finansowania od Anioła Biznesu jest kwestią skutecznych negocjacji obu stron. Pomyślny ich przebieg powinien zakończyć się podpisaniem stosownej umowy inwestycyjnej. Wzory niezbędnych dokumentów inwestycyjnych można pobrać z naszej strony. W każdym wypadku niezbędna jest jednak konsultacja profesjonalnego prawnika.

Zgłoś projekt Zostań inwestorem

KALENDARIUM