Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Twój czas, Twój kapitał w Szczecinie

Nowoczesne instrumenty finansowania przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Każda firma potrzebuje inwestycji. Inwestycje są jednak kosztowne, wymagają zaangażowania dużego własnego lub pożyczonego kapitału. W warunkach współczesnego nasyconego rynku, globalizacji oraz zmieniających się technologii wybór właściwej, najbardziej opłacalnej koncepcji inwestowania w przedsiębiorstwie nie jest łatwym problemem. W całym procesie jej przygotowywania trzeba, więc wszechstronnie i umiejętnie posługiwać się wyborem odpowiednich instrumentów.

Kryzys finansowy udowodnił, że w trudnych czasach receptą na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej mikro, małych i średnich firm jest umiejętność pozyskiwania kapitału. Dzięki niemu można myśleć o inwestycjach w innowacyjne technologie, zdobywaniu nowych rynków, finansowaniu start-up,ów i modernizacji produkcji oraz bieżącej działalności.
Czy przeciętne przedsiębiorstwo może podjąć ryzyko inwestowania? Jak zminimalizować ryzyko i pozyskać kapitał na współfinansowanie inwestycji? Jak ułatwić dostęp do finansowania działalności i rozwoju dla firm z sektora MŚP? Odpowiedzi na te pytania uzyskacie Państwo na konferencji „Twój Czas, Twój Kapitał”. W jej trakcie zaprezentujemy, jak dokonać stosownej oceny potrzeb, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak uzyskać wsparcie z funduszy JEREMIE, Venture Capital, Private Equity czy kredytów oferowanych z wykorzystaniem poręczeń portfelowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedstawimy również nowe możliwości wsparcia firm ze środków publicznych. Mamy także propozycję finansowania rozwoju dla firm rozpoczynających działalność tzw. start-up’ów. Przede wszystkim jednak przedstawimy szczegółowo obecne źródła pozyskiwania kapitału:
•    JEREMIE - mechanizm inżynierii finansowej wspierający zachodniopomorskie przedsiębiorstwa
•    fundusze podwyższonego ryzyka – Venture Capital i Private Equity
•    wsparcie kredytowe przedsiębiorstw z wykorzystaniem poręczeń portfelowych BGK
•    Anioły biznesu - kluczowy element w rozwoju innowacyjnych start-upów
Podczas interaktywnych warsztatów uzyskacie Państwo kompleksową informację na temat poszczególnych źródeł finansowania oraz rekomendacje dotyczące wyboru metody zasilenia kapitałem, optymalnej z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i możliwości Waszych przedsiębiorstw. Przedstawimy także w jaki sposób można aplikować o finansowanie bieżącej działalności czy planowanej inwestycji bez posiadania zabezpieczeń kredytu korzystając z poręczeń portfelowych BGK. Dla zainteresowanych proponujemy uczestnictwo w warsztacie prowadzonym przez Business Angels (Anioły Biznesu) nt. Jak inwestor czyta biznesplan? Dobre i złe praktyki w pisaniu biznes planu.

Zapraszamy serdecznie!

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

10:00 - 10:30    Rejestracja, kawa powitalna

10:30 - 11:00    Otwarcie i wprowadzenie
Magdalena Kotnis, Prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
Wyzwania dla biznesu, wyzwania dla gospodarki
Jacek Adamski, Konfederacja Lewiatan

11:00 - 12:20    Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania zachodniopomorskich przedsiębiorstw
Anna Pawlak, Bank Gospodarstwa Krajowego
Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors
Wsparcie kredytowe przedsiębiorstw z wykorzystaniem poręczeń portfelowych BGK
Paweł Wróbel, Departament Produktów Bankowości Przedsiębiorstw,
Bank BPH SA
Anioły Biznesu – kluczowy element finansowania start-up’ów wraz ze studium przypadku jednej z transakcji LBA
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

12:20 - 12:45    Przerwa kawowa
 
12.45 - 13.30    Warsztaty fakultatywne cz.1
 
warsztat 1    Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania zachodniopomorskich przedsiębiorstw
Anna Pawlak, Bank Gospodarstwa Krajowego
•    O tym, czym jest inicjatywa JEREMIE i co oferuje przedsiębiorcom, czyli jakie produkty i dla kogo
•    Na jaki cel w ramach projektu można otrzymać środki
•    Co trzeba zrobić aby starać się o wsparcie i do kogo się udać
•    Przykłady przedsiębiorców, którzy rozwinęli firmę dzięki środkom otrzymanym w ramach inicjatywy JEREMIE

warsztat 2    Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors
•    Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć
•    O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę
•    Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz – zarząd/współwłaściciel?
•    Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?
•    Co kryje się pod określeniem „Term Sheet” i dlaczego mówienie o „Exit Strategy” jest ważne dla obu stron już na samym początku?
•    Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

13:30 - 14:15    Warsztaty fakultatywne cz.2
 
warsztat 3    Jak diagnozować i zaspokajać potrzeby finansowe przedsiębiorstw z wykorzystaniem poręczeń portfelowych BGK?
Paweł Wróbel, Departament Produktów Bankowości Przedsiębiorstw,
Bank BPH SA
•    Jak Bank diagnozuje potrzeby klientów
•    Dlaczego Bank o to wszystko pyta
•    Bank partnerem Klienta przy wyborze produktu
•    Kredyt z poręczeniem BGK jako źródło finansowania działalności gospodarczej

warsztat 4    Business Angels – Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych
Szymon Kurzyca, Maciej Strzębicki, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan
•    Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
•    Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
•    Jak przebiega proces inwestycyjny
•    Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

14:15 - 15.00    Lunch
 
15:00 - 15.45    c.d. warsztatu nr 4
Jak uruchomić własny start-up? Jak otrzymać wsparcie Anioła Biznesu? Metodologia tworzenia innowacyjnego przedsięwzięcia od pomysłu po pierwsze przychody
Szymon Kurzyca, Maciej Strzębicki, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan
•    Jak przebiega proces inwestycyjny
•    Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
•    Kto jest moim klientem?
•    Dlaczego ktoś ma kupić mój produkt?
•    Marketing i komunikacja reklamowa w start-up'ach
•    Marka, a wartość firmy
•    Model BiznesowyPrognozy Finansowe

GŁOS BIZNESU

TWÓJ CZAS, TWÓJ KAPITAŁ
nowoczesne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw
Szczecin, 11 grudnia 2013 | Park Hotel, ul. Plantowa 1

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 900, faks 48 (22) 55 99 910,
e-mail: biuro@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Zgłoś projekt Zostań inwestorem

KALENDARIUM